Данаил Кисов е доктор в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки” в УНСС. Дисертационният му труд е на тема: „Публичност на българската футболна дейност в спортния печат”. През последните 15 години работи в сферата на спорта и медиите. Завършил е курс в Треньорската школа по футбол към БФС и НСА. Автор е на три книги на футболна тематика – „Бразилска футболна магия”, „Великото футболно танго” и „Пленителното италианско калчо”. Има редица статии в периодичния печат – в. „Класа”, в. „Банкер”, в. „Капитал”, в. „Труд”, в. „Кеш”, в. „Пари плюс”, в. „Софийски вестник”, в. „Дриймс спорт”, в. „За Люлин”, както и публикации в сп. „Икономика”, сп. „Правен свят”, сп. „Икономически и социални алтернативи”, сп. „Бизнес спектър”, сп. „Лидер”, „Българска олимпийска академия – Годишник”. Интересите му са свързани с анализирането, прогнозирането, планирането и популяризирането на спортни събития и личности, разпространяване на идеи, предлагане на успешни управленски практики, пиар политики и овладяване на онлайн PR кризи.

МОИТЕ КНИГИ

Моите книги – 8лв.

Моите книги – 8лв.